W jaki sposób ofiara może uzyskać zniesienie zakazu kontaktu? (2024)

Table of Contents

Czy istnieje sposób na obejście zamówienia bez kontaktu?

Zakaz kontaktu może zostać zniesiony tylko wtedy, gdy ofiara o to poprosi. To jest wniosek ofiary, a nie oskarżonego. Poszkodowany musi skontaktować się z asystentem sędziego, umówić się na rozprawę i stawić się w sądzie.

(Video) 2 rzeczy bez których NIGDY NIE WYGRASZ W SĄDZIE
(Mariusz Stankiewicz)
Jak znieść zakaz kontaktu w stanie Indiana?

Aby uzyskać zakaz kontaktu w stanie Indiana, osoba podlegająca ochronie musi to zrobićskontaktować się z prokuratorem lub sędzią prowadzącym sprawę i wyjaśnić, dlaczego uważa, że ​​zakaz kontaktu jest zbędny.

(Video) Sposoby pracy z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym i szkolnym
(Famiga)
Jak długo trwa zamówienie bez kontaktu w stanie Indiana?

Nakaz może wymagać od sprawcy opuszczenia wspólnego domu, zapłacenia alimentów lub przekazania posiadanej przez niego broni palnej organom ścigania. Nakaz może również zezwalać na kontakt między wami w określonych celach, takich jak wymiana rodzicielska. Zwykle obowiązuje nakaz ochronnydwa lata.

(Video) ZZNews 17.06.23 Zarabianie, duch i neuroświadomość.
(Znak Zapytania)
Co się stanie, jeśli ofiara naruszy nakaz ochrony w Luizjanie?

Możesz ponieść konsekwencje za naruszenie warunków nakazu ochrony stanu Luizjana. Pierwsze skazanie za naruszenie nakazu ochronnego bez baterii może skutkowaćgrzywnę w wysokości do 500 USD i/lub pozbawienie wolności do 6 miesięcy.

(Video) Czy masz zablokowaną emocję wstydu?
(Anna Kromska)
Jak obejść nakaz ochrony?

Przegląd. Jeśli ktoś próbuje uzyskać lub już uzyskał nakaz ochrony przeciwko tobie, masz kilka możliwości. Możeszwnieść sprzeciw od wniosku lub wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienialub możesz odwołać się od przyznania przez sąd nakazu rozszerzonej ochrony.

(Video) | Podręcznik ZŁODZIEJA: Jak przetrwać w dzisiejszej Polsce? | Praktyczny przewodnik | AUDIOBOOK |
(Crime EKSTRA)
Jaki jest jeden z powodów, dla których prokuratorzy mogą zdecydować o umorzeniu spraw?

Sprawy mogą być umarzane przez prokuratora z powodukwestie dowodowe(w tym współpraca ofiary lub świadka) lub negocjacje w innych sprawach, np.

(Video) Skrócona instrukcja ZDROWIENIA. 5 kroków do uzdrawiania przez ŚWIADOMOŚĆ | WYSOKIE WIBRACJE #162
(Honorata i Sylwia - o rozwoju duchowym)
Co się stanie, jeśli złamiesz zakaz kontaktu w stanie Indiana?

Naruszenie zakazu kontaktu jest klasyfikowane jakonaruszenie prywatności, które jest wykroczeniem klasy A. Jednakże, jeśli ktoś ma wcześniejsze niepowiązane skazanie na podstawie tej samej ustawy, kara będzie przestępstwem poziomu 6.

(Video) PRAWNIK WYJAŚNIA. Handel w niedzielę. Jakie czekają nas zmiany w prawie?
(Platforma Wideo Poznaj Fakty)
Jak znieść zakaz zbliżania się w stanie Indiana?

Zazwyczaj ofiara lub oskarżony mogą zwrócić się do sądu o uchylenie zakazu zbliżania się. Zwykle kończy się to przezzłożenie wniosku do sądu, takiego jak wniosek o zmianę warunków tymczasowego zwolnienia lub wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się. Ten wniosek prawny musi zwykle identyfikować strony.

(Video) Tylko mąż zna prawdę
(Olga Herring)
Co to jest nakaz ochrony ex parte w stanie Indiana?

Rozkaz ex parte oznaczasąd może udzielić zadośćuczynienia bez zawiadomienia wnioskodawcy lub rozprawy. W przypadku wniosku o rozprawę w postępowaniu ex parte sąd poinformuje obie strony o dacie i godzinie rozprawy. Po wydaniu nakazu ex parte pozwany ma 30 dni na zakwestionowanie nakazu lub udzielenie na nie odpowiedzi.

(Video) Riddle A. G. - Atlantydzki Świat | Audiobook PL całość
(Clarke Miluna)
Jakie są zasady zakazu kontaktu w stanie Indiana?

Typowe wymagania zamówień bezkontaktowych obejmują:
  • Wskazana osoba nie może zbliżyć się do ofiary na określoną odległość.
  • Brak kontaktu fizycznego między osobą wymienioną w nakazie a ofiarą.
  • Sprawca nie może wejść do domu rodzinnego lub miejsca zamieszkania ofiary.
  • Przestępcy mają zakaz sprzedaży majątku małżeńskiego.

(Video) Ostatnim transportem wyjechałem z getta w Łodzi do KL Auschwitz-Birkenau. Relacja Mariana Turskiego
(Historia mówiona / Kolekcja Muzeum POLIN)

Co jest uważane za nękanie w stanie Indiana?

Nękanie to rodzaj przestępstwa, które mieści się w kategorii pobicia domowego. Zgodnie ze statutem stanu Indiana 35-45-10-2 molestowanie jestciągły lub powtarzający się niedopuszczalny kontakt, który wywołałby emocjonalny niepokój u rozsądnej osoby i faktycznie powoduje emocjonalny niepokój ofiary.

(Video) Paweł Grzeszolski: ofiara plotki czy zgrabny manipulant?
(Zbrodnie Zapomniane)
Co jest uważane za prześladowanie w stanie Indiana?

Zgodnie z § 35-45-10-1 Kodeksu Ind. stalking definiuje się jako świadome lub umyślne zachowanie składające się z dwóch lub więcej incydentów, które obejmują powtarzające się lub ciągłe nękanie innej osoby, które spowodowałoby u niej cierpienie emocjonalne i faktycznie powoduje takie cierpienie.

W jaki sposób ofiara może uzyskać zniesienie zakazu kontaktu? (2024)
Czy naruszenie nakazu ochronnego jest w porządku?

Jako pierwsze przewinieniezłamanie nakazu ochronnego traktowane jest jako przestępstwo wykroczenia. Grozi za to kara do roku więzienia hrabstwa lub grzywna w wysokości do 1000 USD lub obie te kary. W sytuacjach przemocy domowej, nakaz ochrony może być wielokrotnie naruszany. Kolejne naruszenie nakazu ochrony jest przestępstwem.

Jak długo pójdziesz do więzienia za złamanie zakazu zbliżania się w Luizjanie?

14:95.1, 95.1. 3 lub 95,10. B. (1) W przypadku pierwszego skazania za naruszenie nakazu ochrony, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w podsekcji C niniejszego paragrafu, sprawca podlega karze grzywny nieprzekraczającej pięciuset dolarów lub karze pozbawienia wolności donie więcej niż sześć miesięcy, lub oba.

Jak długo obowiązuje zakaz kontaktu w Luizjanie?

Jeśli nie stawisz się na przesłuchanie, Twoje TRO może wygasnąć i będziesz musiał rozpocząć proces od nowa. Długoterminowe zamówienie będzie trwać przezdo 18 miesięcy, o ile nie zaznaczono inaczej.

Jak anulować nakaz ochronny w stanie Indiana?

Co zrobić, jeśli nie potrzebuję już Nakazu Ochrony? Sąd uchyli nakaz ochrony, jeżeli osoba, która wnioskowała o wydanie nakazu, będzie chciała jego oddalenia. Musiszzłożyć pisemny lub ustny wniosek do sądu o uchylenie nakazu ochrony.

Jak wygrać rozprawę ex parte?

Wskazówki, jak wygrać przesłuchanie ex parte:
  1. Złóż kompleksowy i jasny wniosek ex parte. ...
  2. Poznaj 2-3 niezawodne powody, dla których orzeczenie powinno być na Twoją korzyść (w zależności od podstawy powództwa). ...
  3. Jeśli druga strona cię nęka lub zmusza, przedstaw sądowi akta. ...
  4. Przygotuj się na pełne przesłuchanie.

Co zwykle dzieje się na rozprawie?

na rozprawach,sąd opiera się na pisemnych oświadczeniach i twoich argumentach. Przesłuchania mogą określać kwestie tymczasowe, uzgodnione lub niektóre kwestie proceduralne. Podczas procesu przedstawiasz dowody i argumenty, które sędzia może wykorzystać przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

Co to jest słaby przypadek?

Oferowana jest słaba ugoda

Jeśli prokurator zaproponuje jakąś formę ugody lub dywersji bez walkimoże to oznaczać, że nie ma mocnych argumentów.

Jaki jest najczęstszy powód odrzucania spraw przez prokuratorów?

ogólnie rzecz biorąc,przestępstwa osobysą znacznie bardziej narażone na odrzucenie lub umorzenie niż inne kategorie wykroczeń. Można się tego spodziewać, ponieważ przestępstwa przeciwko osobie stanowią wyjątkowe wyzwania śledcze i prokuratorskie; dowody pochodzą głównie z zeznań ofiar lub świadków.

Jakie czynniki biorą pod uwagę prokuratorzy, podejmując decyzję o wniesieniu oskarżenia?

(a) Prokurator powinien wnosić oskarżenie lub wnosić oskarżenie tylko wtedy, gdy ma uzasadnione przekonanie, że zarzuty są poparte prawdopodobną przyczyną, że dopuszczalne dowody wystarczą do skazania ponad wszelką wątpliwość oraz że decyzja o postawieniu zarzutów leży w interesie sprawiedlowości.

Co to jest kod Indiany 34 26 5 6?

(1)Nakaz ochrony jest dodatkiem do innego dostępnego postępowania cywilnego lub karnego, a nie zamiast niego. (2) Składający petycję nie ma zakazu ubiegania się o wydanie nakazu z powodu innego toczącego się postępowania.

Co się stanie, jeśli naruszysz nakaz ochrony w stanie Indiana?

W stanie Indiana, zgodnie z Kodeksem stanu Indiana 35-46-1-15.1, naruszenie nakazu ochrony w przypadku przemocy domowej lub rodzinnej jest wykroczeniem klasy A. Jeśli sądy uznają cię za winnego, możesz stanąć twarzą w twarzdo roku więzienia okręgowego i/lub grzywny w wysokości do 5000 USD, oprócz okresu próbnego.

Co się stanie, jeśli ofiara naruszy nakaz ochrony NY?

W przypadku naruszenia nakazu ochrony sądu rodzinnego,pozwany może zostać zatrzymany przez policję i oskarżony o pogardę jako wykroczenie lub przestępstwo. Skazanie może prowadzić do więzienia, a nawet pobytu w więzieniu stanu Nowy Jork. Niepopełnić błędu.

Czy możesz odwołać się od zakazu zbliżania się w stanie Indiana?

Masz tylko 30 dni od otrzymania nakazu zabezpieczającego ex parte, aby złożyć wniosek o rozprawę, jeśli nie została jeszcze wyznaczona, i złożyć odwołanie. Aby postawić się w najlepszej możliwej sytuacji, powinieneś skorzystać z pomocy adwokata zajmującego się nakazem ochronnym stanu Indiana.

Jak zmienić nakaz ochrony w stanie Indiana?

Jeśli chcesz zmodyfikować (zmienić) zamówienie, musisz to zrobićwrócić do sądu i złożyć „wniosek o zmianę nakazu ochrony”.Będziesz musiał wyjaśnić sędziemu, na czym polega istotna zmiana okoliczności, która spowodowała konieczność wprowadzenia tej zmiany, i zaznaczysz, jakich dodatkowych zabezpieczeń potrzebujesz.

Co to jest IC 34 26 5?

(1)ochrony i bezpieczeństwa wszystkich ofiar przemocy domowej lub rodzinnej w sprawiedliwy, szybki i skuteczny sposób; (2) ochrona i bezpieczeństwo wszystkich ofiar molestowania w sprawiedliwy, szybki i skuteczny sposób; oraz (3) zapobieganie przyszłej przemocy domowej, przemocy w rodzinie i molestowaniu.

Czy zakaz kontaktu to to samo, co nakaz ochrony w stanie Indiana?

Jeśli zakaz kontaktu zostanie naruszony, sprawca może trafić do więzienia i/lub zostać oskarżony o naruszenie prywatności.Nakaz zabezpieczający to powództwo cywilne niezwiązane z żadnym innym rodzajem sprawy. Sprawa karna nie musi istnieć, aby ubiegać się o Nakaz Ochrony.

Jak długo trwa nakaz ex parte w stanie Indiana?

Istnieją dwa (2) rodzaje nakazów ochrony — nakaz ochrony ex parte, który może zostać wydany bez rozprawy, oraz nakaz ochrony wydany po rozprawie. Nakazy ochrony zwykle trwają2 lata, chyba że sędzia zdecyduje o innym czasie trwania.

Czy istnieje różnica między zakazem zbliżania się a nakazem ochrony w stanie Indiana?

ZABEZPIECZENIE. w Indianie,nie ma czegoś takiego jak „zakaz zbliżania się”.W stanie Indiana nazywa się je Orderami Ochrony. Jeśli zostałeś skrzywdzony, doświadczyłeś przemocy ze strony członka rodziny, członka gospodarstwa domowego lub partnera romantycznego, lub jeśli jesteś celem prześladowania, składasz wniosek o Nakaz Ochrony stanu Indiana.

Jak długo pójdziesz do więzienia za naruszenie prywatności w Indianie?

W stanie Indiana skazanie za naruszenie prywatności lub własności jest wykroczeniem klasy A i może skutkowaćdo roku więzieniai grzywnę do 5 tys. Wyrok może wzrosnąć do przestępstwa poziomu 6, jeśli dana osoba była wcześniej skazana za to samo przestępstwo.

Jak długo trwa zamówienie bez kontaktu w WV?

(g) Po rozprawie sąd rodzinny może oddalić wniosek lub wydać nakaz zabezpieczający na okres90 dnilub, według uznania sądu, na okres 180 dni.

Jak długo trwa zamówienie bez kontaktu w Kansas?

Ostateczny nakaz wygasa w dniu wyznaczonym przez sędziego i może obowiązywać przez okresdo jednego roku, ale może zostać przedłużony w określonych okolicznościach. Zobacz Jak mogę zmienić lub rozszerzyć moją ochronę przed prześladowaniem, napaścią na tle seksualnym lub nakazem dotyczącym handlu ludźmi? po więcej informacji.

Czym jest zastraszanie w Indianie?

Zastraszenie. Wstęp. Zgodnie z ustawą o zastraszaniu Indiany,zabrania się osobie komunikowania się z zamiarem wywołania strachu przed odwetem za wcześniejsze działanie zgodne z prawem lub zmuszenia osoby do zachowania się wbrew jej woli.

Jakie jest prawo dotyczące ukrytych kamer w stanie Indiana?

Ukryte kamery

Zgodnie z prawem stanu Indiana, umieszczanie kamery lub innego sprzętu, który rejestruje „obrazy lub dane wszelkiego rodzaju bez nadzoru na prywatnej własności innej osoby” bez jej zgody, jest wykroczeniem. Kod Ind. Ann. § 35-46-8.5-1.

Jakie są cztery kategorie stalkingu?

Pytania dotyczące zachowań związanych z prześladowaniem można podzielić na cztery kategorie SLII:Inwigilacja, inwazja życia, zastraszanie i ingerencja poprzez sabotaż lub atak(SLII).

Co to jest kod Indiany 35 45 4 8?

Czyny nieprzyzwoite i prostytucja. 35-45-4-8.Dystrybucja intymnego obrazu.

Co to jest niedopuszczalny kontakt?

Sekcja 35-45-10-3 – Definicja „niedopuszczalnego kontaktu” (a) Użyte w tym rozdziale określenie „niedopuszczalny kontakt” obejmuje: (1)Śledzenie lub ściganie ofiary. (2) Komunikowanie się z ofiarą.

Jaka jest kara za złamanie zakazu zbliżania się w Teksasie?

Kary za naruszenie nakazu ochronnego w Teksasie

Naruszenie nakazu ochrony w Teksasie jest wykroczeniem klasy A. Kary za skazanie za wykroczenie klasy A mogą obejmowaćdo 1 roku więzienia okręgowego i grzywny w wysokości do 4000 USD.

Ile kosztuje zakaz zbliżania się w Teksasie?

Ile kosztuje Nakaz Ochrony?Złożenie wniosku o Nakaz Ochrony jest bezpłatne. Osoba ubiegająca się o Nakaz Ochrony nie może zostać obciążona opłatą przez biuro prokuratora okręgowego lub okręgowego ani przez szeryfa lub konstabla w związku ze złożeniem, doręczeniem, zmianą lub wycofaniem Nakazu Ochrony.

Co to jest zakaz kontaktu w Teksasie?

Zamówienie bezkontaktowe jestorzeczenie sądu cywilnego wydane przeciwko jednej osobie zakazujące kontaktów z osobą, która wydała orzeczenie. Warunki nakazu bezkontaktowego mogą się różnić w zależności od uznania sędziego i konkretnych okoliczności sprawy.

W jaki sposób ofiara może uzyskać zniesienie zakazu kontaktu w Luizjanie?

Zamówienie bezkontaktowe można tylko cofnąćjeśli ofiara o to poprosi. To jest wniosek ofiary, a nie oskarżonego. Poszkodowany musi skontaktować się z asystentem sędziego, umówić się na rozprawę i stawić się w sądzie.

Czy można wycofać zakaz zbliżania się w Luizjanie?

Jak mogę cofnąć nakaz ochrony w Luizjanie? Jeśli chcesz wycofać zakaz zbliżania się,musisz wrócić do sądu, który wydał twoje postanowienie i wypełnić wniosek (wniosek) o uchylenie postanowienia. Być może będziesz musiał porozmawiać z sędzią i powiedzieć mu, dlaczego chcesz cofnąć zakaz zbliżania się.

Jak długo trwa większość zamówień bezkontaktowych?

Trwa stały bezkontaktowy porządek cywilnydo jednego roku. Możesz zwrócić się do sądu o przedłużenie nakazu, ale musisz to zrobić przed jego wygaśnięciem.

Co to jest nakaz trzymania się z daleka w Luizjanie?

Z ważnej przyczyny wskazanej w postępowaniu ex parte sąd może wszcząć atymczasowego zakazu zbliżania się, bez kaucji, jeśli uzna to za konieczne w celu ochrony składającego petycję przed nadużyciami, jakichkolwiek dzieci lub jakiejkolwiek osoby, której zarzuca się, że jest niekompetentna.

Jak długo trwa zamówienie bez kontaktu w GA?

Tymczasowy nakaz zabezpieczający wchodzi w życie z chwilą doręczenia go pozwanemu. Tymczasowe nakazy ochronne zwykle wygasają po6 do 12 miesięcy. Jeśli chcesz, aby nakaz został przedłużony lub przekształcony w nakaz stały, musisz złożyć wniosek do Sądu Najwyższego.

Jak długo trwa zamówienie bezkontaktowe w Michigan?

Większość zamówień bezkontaktowych jestnieokreślonyi będzie musiał zostać zniesiony przez sędziego. Aby to zrobić, musisz złożyć wniosek w sądzie, który go wydał. Może być również konieczne zwrócenie się do konkretnego sędziego, który wydał nakaz, o jego usunięcie.

Jak długo trwa zamówienie bez kontaktu w Wisconsin?

Podczas tej rozprawy zwrócisz się do sądu o nakazanie ostatecznego nakazu ochrony, który nazywa się nakazem sądowym. Nakaz sądowy może zostać wydany zado 2 lat za znęcanie się nad dziećmi i do 4 lat za przemoc domową, molestowanie i osoby zagrożone.

Jak mogę cofnąć zakaz kontaktu w stanie Iowa?

Możesz to zrobić przezzłożenie „Wniosku o anulowanie lub zmianę nakazu zabezpieczającego”.Ten formularz jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej Iowa Judicial Branch pod adresem: https://www.iowacourts.gov/for-the-public/court-forms/, w zakładkach „Przemoc domowa lub przemoc” i „Wykorzystywanie seksualne” lub w sekretariacie sądu.

Co się stanie, jeśli ofiara naruszy nakaz ochrony w Gruzji?

Naruszenie zakazu zbliżania się w Gruzji może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, w tym oskarżeniem o prześladowanie ze szczególnym okrucieństwem lub pójściem do więzienia. Może dojść do naruszenia nakazu ochronnegogrozi kara do 10 lat więzienia i grzywna do 10 000 dolarów.

Jak mogę stracić TPO w GA?

Możesz być w stanie pokonać TPO w Gruzjijeżeli w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o zastosowanie tymczasowego środka zabezpieczającego nie odbędzie się pełna rozprawa TPO. Rozprawa w sprawie TPO, podczas której wnioskodawca musi udowodnić swoje zarzuty wobec pozwanego, musi odbyć się w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o TPO.

Jak mogę zwolnić mojego TPO w Gruzji?

Jeśli chcesz anulować Zamówienie,zadzwoń do swojego radcy prawnego, aby omówić dostępne opcje i przejrzeć plan bezpieczeństwa. Jeśli po rozmowie z adwokatem będziesz chciał wnioskować o uchylenie lub zmianę postanowienia, podpiszesz wniosek o oddalenie, który zostanie przedstawiony sędziemu prowadzącemu twoją sprawę.

Jaki jest termin przedawnienia przemocy domowej w stanie Michigan?

Przedawnienie

6 lat po popełnieniu przestępstwa.

Jak uzyskać zwrot PPO w stanie Michigan?

W obu sytuacjach możeszzłożyć wniosek do sędziego o zmianę lub zakończenie UPRP. Aby przygotować swój wniosek, możesz skorzystać z naszego narzędzia „zrób to sam”, aby zmodyfikować, rozszerzyć lub zakończyć nakaz ochrony osobistej (PPO). Złóż wniosek w sądzie, który wydał UPRP.

Czy ofiara może naruszyć zakaz kontaktu w Wisconsin?

Jeśli dana osoba celowo naruszy prawo stanu Wisconsin dotyczące zakazu kontaktu, grozi jej do 9 miesięcy więzienia lub grzywna w wysokości 10 000 USD, albo jedno i drugie.

Czy składający petycję może naruszyć zakaz zbliżania się w stanie Wisconsin?

Kto umyślnie narusza tymczasowy zakaz zbliżania się lub nakaz wydany na podstawie tej sekcji, podlega karze grzywny nieprzekraczającej 1000 USD lub karze pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy lub obu.

Czy zakaz kontaktu to to samo, co zakaz zbliżania się w stanie Wisconsin?

Nakazy bezkontaktowe są zazwyczaj warunkiem kaucji lub kaucjito nie to samo co zakaz zbliżania się. Jeśli wydano Ci zakaz kontaktu w WI, oznacza to brak kontaktu bezpośredniego lub pośredniego, nawet jeśli druga osoba go zainicjuje.

Co się stanie, jeśli ofiara naruszy zakaz kontaktu w stanie Iowa?

Jeśli sąd uzna, że ​​naruszyłeś nakazy,za każde naruszenie możesz zostać skazany na karę od siedmiu dni do 180 dni więzienia. Musisz również zapłacić za każdą noc w więzieniu. W hrabstwie Polk opłata ta wynosi 75 USD za noc plus opłaty „administracyjne”.

Jak mogę znieść zakaz kontaktu w BC?

Jak mogę zmienić zamówienie bez kontaktu? Możeszzwrócić się do sądu, który wydał nakaz, o jego zmianę (zmianę).. Twój partner musi wyrazić zgodę na zmianę i stawić się przed sędzią, aby wyjaśnić, dlaczego. Sędzia będzie musiał zgodzić się, że twój partner (oraz dzieci twoje lub twojego partnera) nie są już narażeni na krzywdę z twojej strony.

Czy obelgi słowne są przestępstwem w Iowa?

Poznaj swoje prawa: molestowanie uliczne i prawo |1

Różne formy nękania ulicznego są nielegalne w stanie Iowa, w tym nękanie słowne, zdjęcia up-skit, nieprzyzwoite obnażanie się, śledzenie, obmacywanie i przestępstwa z nienawiści.

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 18/01/2024

Views: 5257

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.